Grondverzet

Sneller werken met mobiele, mini- en midikranen

Wij zetten dagelijks ten behoeve van diverse toepassingen mobiele, mini- en midikranen in. De compacte machines zijn zeer geschikt voor onder andere het graven van rioleringsleuven, het opbreken van betonbanden en maaikorven.

Flexibiliteit ten top

Mobiele, mini- en midikranen zijn kenmerkend efficient, snel en bieden voor onze opdrachtgevers de oplossing voor het werken op moeilijk bereikbare plekken. De machines komen optioneel met gps-besturing (mobiele kranen) voor precisiewerk en hulpstukken als een sloophamer, draaikantelstuk, stenenklem of bijvoorbeeld een overdruksysteem met filters voor het werken in vervuilde grond.

Rupskranen en long-reach-kranen voor groter bereik

Kloosterman heeft een breed scala aan rupskranen. De combinatie van ervaren machinisten, gps-besturing en hoogwaardig materieel maken het mogelijk om efficient en snel te werken. We doen er alles aan om de dagelijkse doelen en deadlines van onze klanten te realiseren. Voor specialistisch werk of moeilijk bereikbare plaatsen zetten wij onze long-reach-kranen in. Deze hebben een bereik tot 22 meter.

Innovatief maatwerk

Wat betekent dit in de praktijk? Voor onze klanten levert de inzet van long-reach-kranen een besparing op. Het biedt een totaaloplossing en u heeft als opdrachtgever een zorg minder. Met long-reach-kranen werken wij onder andere aan zeeweringen en het maaien en uitbaggeren van watergangen. Tevens kunnen ook hier allerhande hulpstukken worden ingezet. voor elk vraagstuk hebben wij een passend antwoord. Wij fabriceren desnoods in eigen huis het perfecte hulpstuk. Dat is typisch Kloosterman; wij gaan elke uitdaging aan! Door onze jarenlange ervaring aan en achter de Zeeuwse dijken kunnen wij onze klanten altijd innovatief maatwerk bieden.

Wegverbredingsmachine

Een mooi voorbeeld van een innovatief project is de in eigen huis ontwikkelde wegverbredingsmachine, een unicum in Zuidwest-Nederland. Met deze machine verbreden we zowel de linker- als de rechterzijde van de weg met stroken van 30 tot 200 centimeter.

Voor veel wegbeheerders is dit belangrijk. Deze stroken vergroten de veiligheid; raakt een auto of vrachtauto van de weg, dan bieden deze verharde stroken nog een mogelijkheid terug de weg op te sturen.wegverbreder

Tractoren met werktuigen voor grondbewerking en nazorg

Op het gebied van grondverzet zijn wij voortdurend bezig om de wensen van de opdrachtgever te vertalen naar het juiste materieel. Voor specifieke grondbewerkings- en nazorgactiviteiten zijn onze tractoren met onder andere gronddumper, bezem, waterwagen, frees, rotorkopeg of zaaimachine de ideale oplossing. Wij zorgen ervoor dat projecten altijd netjes worden afgewerkt.

 trekker+kar