Historie

Kloosterman heeft al een lange staat van dienst sinds de oprichting in 1915  bij de Kamer van Koophandel te Middelburg.

Adriaan Kloosterman

Al vanaf ongeveer 1908 is er sprake van agrarisch loonwerk door de oprichter  dhr. A. Kloosterman (1885-1944). Op kleine schaal is hij met paard en maaibalk begonnen om in opdracht van plaatselijke boeren grasland en tarweland te maaien in de omgeving van Kapelle, Biezelinge, Eversdijk en Schore. Een aantal jaren later schafte hij een dorsmachine aan om als loonwerker bij de plaatselijke boeren tarwe te dorsen. Deze machine werd vanaf augustus tot diep in de wintermaanden benut om de tarwe bij de boeren te dorsen.  Dit gebeurde met goed weer op het land of  bij regen op de dorsvloeren van de Zeeuwse schuren.

Kees Kloosterman en Adriaan Kloosterman

1 jaar na het overlijden van dhr. A. Kloosterman zijn twee van zijn zonen aan het eind van de 2e wereld oorlog verder gegaan onder de naam Firma Gebr. Kloosterman. Kees Kloosterman(1915-1993) en Adriaan Kloosterman (1918-2001) werkten van zonsopgang tot zonsondergang op het land. In die tijd bestond het landbouwwerk nog uit echt werken: met de hand. Het waren dan ook sterke geharde kerels die hielden van buffelen. Opgeven; dat nooit! was hun motto. Als gevolg van  WOII was er in die tijd weinig geld en middelen om het landwerk verder te mechaniseren. Pas na WOII is de mechanisatie van de landbouw in Nederland met de Marshall hulp echt op gang gekomen. In de tijd van wederopbouw is er bij Gebr. Kloosterman al vroeg een zelfrijdende dorsmachine te vinden. Deze was van het Canadeese merk Cockshutt(1949). Trekkers en werktuigen werden aangeschaft van het merk Mc. Cormick, Farmall, Allis-Chalmers en Güldner. Om de groei in het machinepark goed te benutten werd personeel aangenomen. Het eerste personeelslid was: Willem Daniëlse in dienst gekomen in 1944.  Zijn zoon Bram Daniëlse is nog steeds in vaste dienst bij Kloosterman B.V.

In die tijd was er nog bijna geen telefoon en kwamen de klanten aan de deur bij Jannie Kloosterman, de vrouw van Kees Kloosterman hun bestelling opgeven. Zij verzorgde de planning vanuit huis en kookte warm eten voor de mannen op het land

Het pand aan de Eversdijkse Bredeweg 3 werd te klein waardoor er verhuisd werd naar de Eversdijkse Bredeweg 5.  In 1960 werd besloten hier een nieuwe loods te bouwen. Gebouwd op groei moet de bedoeling zij geweest want tot op dit moment doet de loods nog altijd dienst als werkplaats/stalling.

Adrie Kloosterman en Jan Kloosterman

In 1976 hebben de zoons van Kees Kloosterman en Jannie Kloosterman-Sonke het bedrijf overgenomen. Al omstreeks 1960 werd door Gebr. Kloosterman gewerkt in opdracht van het waterschap. De werkzaamheden bestonden uit het baggeren van sloten met behulp van trekkers met opbouwkraantjes.  Een Farmall Super bmd met een Atlas 612 en knijperbak.  Deze knijperbak kon niet uit zichzelf roteren zodat er onderin de sloot iemand (“bakkenist”) stond die de bak in de juiste richting moest duwen alvorens te gaan graven. In de Zak van Zuid-Beveland waren veel akkerbouwklanten die ook vee bezaten. Met behulp van deze kraantjes werden hun “mispitten” mestputten leeggemaakt. Door de groei van Goes en omringende dorpen moesten er steeds meer bouwputten worden uitgegraven met behulp van deze kraantjes.

Door de continüiteit die deze werkzaamheden met zich mee bracht, werd verder geïnvesteerd in grondverzet machines. Een mobiele kraan van het merk Atlas werd aangeschaft van het type AB 1200. De kraan werd geleverd door de firma Pladdet uit Biervliet. In 1980 werd de eerste rupskraan aangeschaft een 2e hands Hitachi Hovers UH06. Kees de Schipper uit Wemeldinge werd de vaste machinist. Momenteel werk Kees de Schipper nog steeds voor Kloosterman en is hij vaste kraanmachinist op de Hitachi ZX250 long reach 22 mtr.

Ook investeringen op het gebied van landbouwmachines werden niet stilgezet. Door jaren lang tarwe te dorsen met maaidorsers merk Clayson M103, M140 1545, werd in de jaren ’80 niet alleen aan technische ontwikkeling gedacht maar ook meer en meer aan het comfort van de chauffeur. Zo werd na ca. 30 jaar “stofhappen” tijdens het dorsen, de maaidorsers voorzien van een afsluitbare cabine. In 1995 waren bij Kloosterman alle Clayson/New Holland maaidorsers van het type 8070,8080, tx34 voorzien van een cabine.

De bietenteelt heeft nog wel de grootste revolutie meegemaakt. Van het volledig met de hand rooien tot de geavanceerde technieken van dit moment. In de jaren ‘60 werden de bieten met een 1-rijige bietenrooier merk “Stoll” gerooid. Later halfverwege de jaren ’70 werd een 6-rijige bietenrooier aangeschaft. Deze werd aan een International 1246 trekker gemonteerd. Met een International 724 en “peelader”  werden de gerooide bieten opgeraapt, gereinigd en in een kar gestort. In 1982 kochten Adrie en Jan Kloosterman de eerste 6 rijige bunkerrooier van het merk Vervaet. De vaste chauffeur was Kees Kloosterman wat hij deed was echt pionieren met een dergelijk zware machine die nog niet goed doorontwikkeld was. De stugge Zeeuwse klei maakt het rooien en reinigen er niet gemakkelijker op. Momenteel rooit Kees Kloosterman nog steeds de bieten met een moderne 6-rijige Vervaet 17 T uit 2003.

De vrouw van Jan Kloosterman, Sari Kloosterman- van Overbeeke behaalde in 1984 de vergunningen voor beroepsgoederen transport. Waarna Kloosterman Transport werd opgericht. In de jaren daarvoor werden onder de eigen vervoersvergunning rupskranen met de Scania + Nootenboom dieplader op de werklocaties gezet door Adrie Kloosterman zelf. Met de komst van de mobiele telefoon en de groei van het bedrijf is hij steeds vaker op het kantoor terug te vinden. 

Piet van Liere was jaren werkzaam geweest als medewerker in de landbouw. Door het behalen van zijn rijbewijs voor de vrachtauto was hij de 1e chauffeur van Kloosterman Transport. Met een 2e hands aangeschafte 6x6 kipper merk Magirus Deutz heeft hij toen zijn eerste vrachtjes zand en grond bij klanten afgeleverd. Al snel werd deze auto ingeruild voor een bijna nieuwe MAN, waarmee ook dit jaar weer de gladheidbestrijding werd uitgevoerd. In 2008 was Piet van Liere weer al 45 jaar in dienst bij Gebr. Kloosterman.

In 1987 werd Loonbedrijf Moldi te Wemeldinge overgenomen door Gebr. Kloosterman. Dit was een uitsluitend agrarisch loonbedrijf met een grote klantenkring ten noorden van Kapelle. De agrarische klantenkring die daaruit voortvloeide, kan tot op de dag van vandaag nog tot de vaste klantenkring van Kloosterman B.V. gerekend worden.

In de begin jaren ’90 stond het personeelsbestand op ca. 10 vaste medewerkers tot ca. 1999 is dit aantal gestegen naar 18 vaste medewerkers.

In 1998 is er een rupskraan besteld wederom bij de firma Gebr. Pladdet B.V. Deze kraan werd voorzien van een long front om baggerwerk in brede watergangen uit te kunnen voeren. Jan Kloosterman heeft zich jarenlang ingezet om diverse opdrachten voor deze soort machines binnen te slepen. Momenteel zijn dagelijks 6 rupskranen met verlengde gieken/long front werkzaam.

Carlo Kloosterman en Jan Kees Kloosterman

Vanaf 2000 zijn Carlo en Jan Kees Kloosterman in de vennootschap toegetreden bij Adrie en Jan Kloosterman om het “vak” te leren. De VCA* certificering van het bedrijf is het eerste stukje werk wat zij in de dagelijkse bedrijfsvoering hebben doorgevoerd.

Vanaf januari 2005 zijn zij beiden verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de firma Gebr. Kloosterman.

In deze jaren heeft het bedrijf een jaarlijkse stijging van het aantal personeelsleden gekend. Door de toenemende vraag naar vrachtauto’s met laadkranen en de vraag naar hydraulische rups-, mobiele en minikranen is Kloosterman geleidelijk uitgegroeid naar 25 medewerkers in 2005

In juli 2008 is het loonbedrijf van de firma Fam. Boonman te Nieuwdorp overgenomen. De personeelsleden en voormalige eigenaren zijn fulltime in het bedrijf blijven werken, waardoor er voor de vaste klanten weinig veranderd is. 

Op 27 maart 2009 is de vennootschap onder Firma Gebr. Kloosterman overgegaan in Kloosterman B.V.

Kapelle, 01 juni 2009