Loonwerk

Kloosterman BV is VKL-gecertificeerd en beschikt oer vaste medewerkers die met veel kennis en ervaring landbouwwerkzaamheden uitvoeren. Wij kunnen snel en flexibel schakelen en ondersteuning bieden. Onze activiteiten zijn onder andere het zaaien en rooien van suikerbieten, oogsten van granen, zaaien en oogsten van bruine bonen en het uitrijden van vaste mest en meststoffen. Zeker op het gebied van gewasbescherming kunnen wij u volledig ondersteunen en verzorgen wij uw gewas van begin tot eind.

Het grote voordeel met Kloosterman is onze vakkennis. U bent verzekerd van een vlotte en grondige uitvoering van de werkzaamheden.

GPS en landbouw

Uiteraard gaan wij ook in het landbouw-loonwerk met onze tijd mee. GPS bij zaaien, gewasbescherming, bemesten en oogsten is niet meer weg te denken. Wij hebben zeer veel kennis op het gebied van GPS en informeren u graag over de mogelijkheden voor u.

gps scherm landbouw

Kilverbak

Onze nieuwste aanwinst is de GPS-gestuurde kilverbak. Met deze combinatie plus onze know-how van GPS, veldmetingen en CAD-tekeningen kunnen wij uw perceel optimaliseren naar uw wensen. We meten de bestaande situatie in, die data verwerken we samen met de gewenste situatie en zetten we om naar een werktekening voor de kilverbak. We kunnen dezelfde dag nog starten met het realiseren van uw ideale perceel.

kilver